Español
Música
Ballet
Cine
Exposiciones

Charla

GEZONDHEID, VOEDING, DIEETTHERAPIE. GEGEVEN DOOR NURIA SEVILA RIUS , PSYCHOLOGE, GESPECIALISEERD IN GEZONDHEID

Fecha: 
Miércoles, 5 Octubre, 2016 - 18:30
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Info Entrada: 
Gratis, beperkte plaatsen.
Organiza: 
Vereniging van Huisvrouwen/Consumentenorganisatie van Calpe (Lucentum)
Categoría: 

GESUNDHEIT, ERNÄHRUNG, ERNÄHRUNGSTHERAPIE - VON NURIA SEVILA RIUS, AUF GESUNDHEITSFRAGEN SPEZIALISIERTE PSYCHOLOGIN

Fecha: 
Miércoles, 5 Octubre, 2016 - 18:30
Ubicación: 
Saló Blau - Kulturhaus
Info Entrada: 
Kostenlose Veranstaltung, Platzzahl beschränkt
Organiza: 
Verein der Hausfrauen und Konsumenten von Calpe (Lucentum)
Categoría: 

SALUD, ALIMENTACIÓN, DIETOTERAPIA IMPARTIDA POR NURIA SEVILA RIUS, PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE SALUD

Fecha: 
Miércoles, 5 Octubre, 2016 - 18:30
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Info Entrada: 
Evento gratuito, limitado de aforo
Organiza: 
Asociación de Amas de Casa y Consumidores de Calpe (Lucentum)
Categoría: 

Videospelletjes zijn heel leerrijk voor kinderen en ouders, door Rebeca Díez

Fecha: 
Lunes, 6 Junio, 2016 - 20:00
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Más Información: 

Conferentie gegeven door Rebeca Díez, docente van de Polytechnische Universiteit van Valencia.

 

Als er controle is over de tijd die een kind besteedt aan videospelletje en over het geweld, kunnen die een uitstekend gereedschap zijn om een leuke tijd te hebben en bovendien, bij te leren.

 

Kinderen brengen vele uren door op school en Spanje is volgens de OESO, één van de landen die de meeste tijd doorbrengen met huiswerk buitenschools (6,5 uur huiswerk per week tegenover een Europees gemiddelde van 4,9 uur). Dit wil zeggen, ze hebben weinig vrije tijd en deze tijd besteden ze aan tv-kijken of videospelletjes spelen.

 

Ouders en leraars maken zich zorgen over deze verandering in gewoontes bij kinderen, zo stellen we ons de vraag, leren kinderen iets bij met videospelletjes, hebben die spelletjes iets positief? Het antwoord is: ja, en bovendien, enkele van die spelletjes brengen immers bij tot de ontwikkeling van educatieve vaardigheden, werken aan waarden en, in enkele gevallen, kan er wiskunde, Engels en wetenschappen geleerd worden.

 

De voordracht zal gaan over de positieve aspecten van videospelletjes, over het belang van spelen met minderjarigen en hoe we de tijd kunnen controleren en het geweld in videospelletjes.

 

Organisatie: 

Gemeente van Calp, Jongerenpunt Punt Jove, Gemeenteraad voor Onderwijs

Categorie: 

Voordracht

 

Organiza: 
Ayuntamiento de Calp, Punt Jove, Concejalía de Educación
Categoría: 

Video games: How much they teach children and parents, by Rebeca Díez

Fecha: 
Lunes, 6 Junio, 2016 - 20:00
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Más Información: 

 

A conference held by Rebeca Díez, professor at the Universitat Politècnica de València.

 

If we control the amount of time that our kid plays it and its violence, a video game can become an excellent tool to have a good time and also learn.

 

Children spend many hours at school and, according to the OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development), Spain is one of the countries where more time is spent on homework (6.5 hours of homework a week compared to the European average of 4.9 hours). That is: kids have little free time, and that time is spent on watching television or playing video games.

 

Parents and teachers are worried about this change of habits in kids, so we all wonder: can they learn anything with video games? Is there anything positive about them? The answer is yes, and some of them even contribute to develop educational competencies, work on values and, occasionally, they can teach maths, English or science.

 

The talk will focus on positive aspects of video games, the importance of playing with children and how can time and violence in video games be controlled.

 

Organiza: 
Ayuntamiento de Calp, Punt Jove, Concejalía de Educación
Categoría: 

Kinder und Eltern können von Videospielen viel lernen. Vortrag von Rebeca Díez

Fecha: 
Lunes, 6 Junio, 2016 - 20:00
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Más Información: 

Vortrag von Rebeca Díez, Professorin der Universitat Politècnica de València.

Wenn die Zeit, die das Kind mit Videospielen verbringt, und die Gewalt kontrolliert werden, können diese ein ausgezeichnetes Werkzeug sein, um Spaß zu haben und außerdem zu lernen.

Kinder sitzen viele Stunden in der Schule, und Spanien gehört zu den Ländern, in denen sie gemäß OECD am meisten Zeit mit Hausaufgaben verbringen (6,5 Stunden Aufgaben im Vergleich zum europäischen Durchschnitt von 4,9 Stunden). Das heißt, sie haben wenig Freizeit, und diese Zeit verbringen sie vor dem Fernseher oder bei Videospielen.

 

Eltern und Lehrer sind besorgt über diese veränderten Gewohnheiten der Kinder, deshalb fragen wir uns: Können sie von Videospielen etwas lernen? Haben diese positive Aspekte? Die Antwort ist ja, und außerdem tragen einige davon sogar zum Erwerb von Bildung bei, zeigen Werte auf, und bei manchen kann man Mathematik, Englisch oder etwas über Naturwissenschaften lernen.

 

Bei diesem Vortrag mit Gesprächsrunde geht es um die positiven Aspekte der Videospiele, um die Bedeutung, die das Spielen mit den Kindern hat, und wie wir die Zeit und die Gewalt in den Videospielen unter Kontrolle halten können.

 

Organisation: 

Stadtverwaltung Calp, Amt für Bildung

Kategorie: 

Gesprächsrunde

 

Organiza: 
Ayuntamiento de Calp, Punt Jove, Concejalía de Educación
Categoría: 

Los videojuegos lo mucho que enseñan a niños y padres, por Rebeca Díez

Fecha: 
Lunes, 6 Junio, 2016 - 20:00
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Más Información: 

 

Conferencia impartida por Rebeca Díez, profesora de la Universitat Politècnica de València.

 

Si se controla el tiempo que el niño dedica al videojuego y la violencia, pueden ser una excelente herramienta para pasarlo bien y, además, aprender.

 

Los niños se pasan muchas horas en la escuela y España es uno de los países, según la OCDE, que más tiempo dedica a los deberes extraescolares (6,5 horas de tarea a la semana frente a la media europea de 4,9 horas). Es decir, tienen poco tiempo libre y ese tiempo lo dedican a ver la tele o videojuegar.

 

Los padres y los docentes se preocupan por este cambio de hábito en los niños, así que nos preguntamos, ¿pueden aprender algo con los videojuegos, tienen algo de positivo? La respuesta es sí, y, además, algunos de ellos incluso contribuyen al desarrollo de competencias educativas, trabajan valores y, en ocasiones, se puede aprender matemáticas, inglés o ciencias.

 

La charla tratará sobre los aspectos positivos de los videojuegos, de la importancia de jugar con los menores y de cómo podemos controlar los tiempos y la violencia en los videojuegos.

 

Organiza: 
Ayuntamiento de Calp, Punt Jove, Concejalía de Educación
Categoría: 

PORQUEESPOSIBLE, PARCE QUE VOUS POUVEZ ÉCHAPPER À LA SPIRALE DE LA VIOLENCE

Fecha: 
Jueves, 26 Mayo, 2016 - 19:00
Ubicación: 
Saló Blau - Maison de la Culture
Más Información: 

 

La Diputación avec autres experts dans le domaine, discutera de la façon de traiter et de prévenir les situations de violence, quels sont les droits sociaux des victimes et comment cette violence affecte les enfants dans la famille.

Destiné aux professionnels qui travaillent avec les familles et en particulier à tous les citoyens dont la participation est essentielle à la lutte contre la violence.

 

L’organisation remettra aux présents deux guides d'information et de consultation.

 

Organiza: 
Diputación de Alicante
Colabora: 
Municipalité de Calp, Regidoria Igualtat, Maison de la Culture
Categoría: 

Es ist möglich: man kann aus der Spirale der Gewalt ausbrechen

Fecha: 
Jueves, 26 Mayo, 2016 - 19:00
Ubicación: 
Saló Blau - Casa de Cultura
Más Información: 

Die Diputación (Provinzialrat) informiert zusammen mit Fachleuten darüber, wie man Situationen von Misshandlung vorbeugen oder ihnen entgegentreten kann, welche Hilfen den Opfern zustehen und  wie diese Gewalt die Kinder der Familien betrifft.

Die Veranstaltung richtet sich an Berufsleute, die mit ihnen arbeiten und ganz speziell an alle Bürger, deren Mithilfe grundlegend wichtig ist im Kampf gegen die häusliche Gewalt.

 

Die Teilnehmer erhalten zwei Broschüren mit Informationen und Beratung.

 

 

Organiza: 
Diputación de Alicante
Colabora: 
Ayuntamiento de Calp, Regidoria Igualtat, Casa de Cultura
Categoría: 

Páginas

Suscribirse a Charla