Música
Ballet
Cinema
Exposicions

Biblioteca Pública Municipal "Joanot Martorell"

LA BIBLIOTECA

  

 

HORAI I LOCALITZACIÓ

Horari de Servei Públic:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 20:30 h.
 • Dissabte: 9:30 a 13:30 horas

Horari d'estiu (Del 1 al 31 d'agost)

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 20:30 h.

Adreça: Avinguda Masnou, 1- 1º (Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà) | 03710 Calp (Alacant)

Telèfon: 965 83 99 05

Correu electrònic: biblioteca@ajcalp.es

SERVEIS

Informació bibliogràfica

El servei atendrà tot tipus de consultes:

 • Ajuda als lectors a orientar-se en la col·lecció de lliure accés per a trobar els documents.
 • Prestar ajuda en la consulta del catàleg.
 • Informar sobre catàlegs d'altres biblioteques, etc.
 • Proporcionar informació sobre els serveis de la Biblioteca, etc.

Recursos de consulta                                   

Fons:

 • Fons general. L'accés és lliure i es poden trobar enciclopèdies, diccionaris, anuaris, obres de legislació, manuals bàsics, obres literàries, etc.
 • Fons local. De lliure accés, informa sobre temes relacionats amb Calp.

Per a les seues localització han de consultar el catàleg automatitzat:

Internet - Wifi

La Biblioteca està equipada amb WIFI. A més a més, disposa de 4 ordinadors de consulta pública amb accés a Internet, més 9 taules amb connexions elèctriques per a portàtils. El seu ús es realitza segons les normes, prèvia sol·licitud en el mostrador de la Sala de Consulta i Lectura. A través d'Internet es pot accedir al catàleg de moltes biblioteques o a documents gratuïts en biblioteques virtuals.

 

CATÀLEG DE BIBLIOTEQUES

Biblioteques Virtuals

Premsa i Revistes

Es troba en la mateixa Sala de Consulta i Lectura . L'accés és lliure i el fons està exclòs del préstec.
Els usuaris tenen la possibilitat de consultar els periòdics fins a un mes anterior al mes en curs i les revistes fins a un any.

Préstec

La col·lecció està integrada per llibres destinats al préstec a domicili.
Per a utilitzar aquest servei és necessari tenir el carnet de lector, que només podrà ser utilitzat pel titular del mateix. El carnet és gratuït i se sol·licita de manera presencial en la mateixa Biblioteca.

Requisits:

 • Emplenar l'imprès de sol·licitud
 • Una fotografia grandària carnet
 • Documente identificatiu (DNI o passaport)

Qualsevol usuari que estiga en possessió del carnet de lector podrà utilitzar el servei de préstec de totes les biblioteques integrades en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

Reserva de Documents

reserva del mateix.

Préstec Interbibliotecari

Mitjançant el préstec interbibliotecari es poden sol·licitar documents de qualsevol biblioteca, amb les limitacions establides per la Biblioteca propietària.

Desiderates

Els usuaris poden suggerir la compra de documents que no es troben en el fons de la Biblioteca, que siguen del seu interès, i sempre que coincidisquen amb la política de compra de la Biblioteca.

Secció infantil i Juvenil

Es troba a la mateixa Sala de Consulta i Lectura.

Espais Casa de Cultura
Actividades
Auditorio
Casa de Cultura