Visites guiades Banys de la Reina
Música
Ballet
Cinema
Exposicions

POLÍTICA DE QUALITAT DEPARTAMENT DE CULTURA

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Calp té com a principal activitat l'organització i gestió de les activitats relacionades amb els espais culturals a Calp, tallers municipals de caràcter artístic, programació cultural, així com tramitació i informació sobre les gestions dels ciutadans en les seues relacions amb l'àrea. A aquest efecte, el Departament de Cultura ha implantat el Sistema de Gestió de la Qualitat de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Calp que està basat en els requisits de la Norma UNEIX-ENISO 9001:2015.

La Política de la Qualitat de l'àrea es fonamenta en:

  • Planificar, implantar i mantindre serveis amb la qualitat exigida pels clients i usuaris
  • Millorar la gestió interna, prevenint i evitant deficiències de qualitat en qualsevol part del procés
  • Aconseguir els màxims nivells de satisfacció dels seus usuaris.
  • Mantindre el compromís de complir amb els requisits del client i els legals i reglamentaris que siguen aplicables

Aquests objectius generals obliguen a definir, implantar i mantindre al dia un Sistema de la Qualitat que facilite la seua consecució i cree al mateix temps una evidència adequada d’aquest sistema que siga mesurable i eficaç.

Per a això la Direcció dotarà a l'àrea dels recursos humans i tècnics apropiats que permeten assegurar la qualitat dels serveis amb els requisits establits.

Vetlant pel compliment d'una qualitat adequada per a satisfer les necessitats dels clients i usuaris, es pretén aconseguir un 100% de serveis plenament satisfactoris.

La Direcció de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Calp es compromet a difondre aquesta política de qualitat als seus membres perquè tots coneguen i assumisquen les seues responsabilitats en relació amb la implantació, aplicació i manteniment al dia del Sistema de la Qualitat, així com a garantir una contínua millora d'aquest.

Per a crear un clima favorable a la promoció de la qualitat en el si de l'àrea, es mantindran reunions divulgatives i informatives per a potenciar l'actitud de treball en equip.

Espais Casa de Cultura
Actividades
Auditorio
Casa de Cultura