Suena.png
Música
Ballet
Cine
Exposiciones

Espectáculo

ANEM A L'AUDITORI KINDERTHEATERCYCLUS. CIRCUS: "SEU-TE!"

Fecha: 
Domingo, 26 Julio, 2020 - 21:30
Ubicación: 
PLAZA DE LA VILLA
Info Entrada: 
Gratis toegang
Más Información: 

"ANEM A L'AUDITORI"

KINDERTHEATERCYCLUS

Ensemble Acrobàcia Mínima

Seu-te! is een circusvoorstelling die speciaal is ontwikkeld voor het vermaak van volwassenen en kinderen. Het is een duidelijk streven naar vernieuwing en het gebruik van nieuwe vormen van artistieke expressie. Acrobatiek en evenwicht zijn de disciplines die we op het podium aantreffen, waardoor er momenten van opwinding en concentratie in de toeschouwer ontstaan. Het publiek is niet langer alleen maar toeschouwer, maar maakt deel uit van de voorstelling met als gemeenschappelijk doel de voorstelling tot het einde toe te begeleiden.

Een voorstelling voor het hele gezin. Duur: 50 minuten.

Gratis toegang

Organiza: 
GEMEENTERAADSLID VOOR CULTUUR
Categoría: 

ANEM A L'AUDITORI CHILDREN'S THEATRE CYCLE. CIRCUS: "SEU-TE!"

Fecha: 
Domingo, 26 Julio, 2020 - 21:30
Ubicación: 
PLAZA DE LA VILLA
Info Entrada: 
Free admittance
Más Información: 

"ANEM A L'AUDITORI"

CHILDREN'S THEATRE CYCLE

Ensemble Acrobàcia Mínima

Seu-te! is a circus performance that was developed especially for the entertainment of adults and children. It is a clear commitment to innovation and the use of new forms of artistic expression. Acrobatics and balance are the disciplines we find on stage, creating moments of excitement and concentration in the spectator. The audience stops being just spectators and becomes part of the show with the common goal of accompanying the show to the end.

A performance for the whole family. Duration: 50 minutes.

Free admittance

Organiza: 
CITY COUNCILLOR FOR CULTURE
Categoría: 

ANEM A L´AUDITORI KINDERTHEATERZYKLUS. ZIRKUS: "SEU-TE!"

Fecha: 
Domingo, 26 Julio, 2020 - 21:30
Ubicación: 
PLAZA DE LA VILLA
Info Entrada: 
Kostenloser Zutritt
Más Información: 

"ANEM A L´AUDITORI”

KINDERTHEATERZYKLUS

Ensemble Acrobàcia Mínima

Seu-te! ist eine Zirkusvorstellung, die speziell zur Unterhaltung von Erwachsenen und Kindern entwickelt wurde. Es ist ein klares Bekenntnis zur Innovation und zur Verwendung neuer Ausdrucksweisen des künstlerischen Schaffens. Akrobatik und Balance sind die Disziplinen, die wir auf der Bühne finden und die beim Zuschauer Momente der Spannung und Konzentration erzeugen. Das Publikum hört auf, nur Zuschauer zu sein und wird Teil der Show mit dem gemeinsamen Ziel, die Show bis zum Ende zu begleiten.

Eine Vorstellung für die ganze Familie. Dauer: 50 Minuten.

Freier Eintritt

Organiza: 
STADTRAT FÜR KULTUR
Categoría: 

UITGESTELD EVENEMENT!!! ANEM A L'AUDITORI! KINDERTHEATERCYCLUS. CIRCUS: "SINERGIA 3.0"

Fecha: 
Sábado, 11 Abril, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Gratis toegang met uitnodiging. Beperkt aantal zitplaatsen
Más Información: 

IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN DE SPAANSE REGERING WORDT DIT EVENEMENT GEANNULEERD EN/OF UITGESTELD.  (Real Decreto 463/2020 van 14 maart, waarbij COVID-19 de alarmfase voor de gezondheidscrisis heeft uitgeroepen)

 

ANEM A L'AUDITORI!

KINDERTHEATERCYCLUS.

WERELDCIRCUSDAG

Ensemble NUEVEUNO

SINERGIA 3.0 is een eigentijdse visuele en ontroerende circusvoorstelling die jongleertechnieken, objectmanipulatie, verticaal en dans combineert, gechoreografeerd met een grote geometrische plasticiteit en harmonische gevoeligheid met een fantastische originele muziek. Een herinterpretatie van de renaissancekunstenaar Leonardo Da Vinci, die het publiek op subtiele en emotionele wijze onderdompelt in een vrije reflectie over persoonlijk vertrouwen en sociale aanpassing in de wereld van vandaag.

Voor gezinnen. Duur: 60 minuten.

Aanbevolen door het Spaanse netwerk van Theaters, Auditoria, Tours en Festivals in publiek bezit.

Gratis toegang tot de volledige capaciteit.

Haal de uitnodigingen op, dezelfde dag van het evenement vanaf 17.00 uur aan de kassa.

Organiza: 
GEMEENTERAAD VOOR CULTUUR
Categoría: 

POSTPONED EVENT!!! ANEM A L'AUDITORI! CHILDREN'S THEATER CYCLE. CIRCUS: "SINERGIA 3.0"

Fecha: 
Sábado, 11 Abril, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Free admission with invitation. Limited number of seats
Más Información: 

IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OF THE SPANISH GOVERNMENT, THIS EVENT IS CANCELLED AND/OR POSTPONED.  (Real Decreto 463/2020 of 14 March declaring a state of alert for the COVID-19 health crisis)

 

ANEM A L'AUDITORI!

CHILDREN'S THEATER CYCLE.

WORLD CIRCUS DAY

Ensemble NUEVEUNO

SINERGIA 3.0 is a contemporary visual and moving circus show that combines juggling techniques, object manipulation, vertical and dance, choreographed with great geometric plasticity and harmonic sensitivity with a fantastic original music. A reinterpretation of the Renaissance artist Leonardo Da Vinci, which subtly and emotionally immerses the audience in a free reflection on personal trust and social adaptation in today's world.

For families. Duration: 60 minutes.

Recommended by the Spanish Network of Theatres, Auditoriums, Tours and Festivals in public ownership.

Free admission until full capacity is reached.

Pick up the invitations on the same day of the event from 17:00 at the box office.

Organiza: 
CITY COUNCILLOR FOR CULTURE
Categoría: 

VERSCHOBENE VERANSTALTUNG!!! ANEM A L´AUDITORI! KINDERTHEATER-ZYKLUS. ZIRKUS: "SINERGIA 3.0"

Fecha: 
Sábado, 11 Abril, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Freier Eintritt mit Einladung. Begrenzte Anzahl Plätze
Más Información: 

GEMÄSS ANWEISUNGEN DER SPANISCHEN REGIERUNG IST DIESESE VERANSTALTUNG ABGESAGT UND/ODER AUFGESCHOBEN.  (Real Decreto 463/2020 vom 14. März, der den Alarmzustand wegen der gesundheitlichen Krisensituation durch COVID-19 erklärt)

 

ANEM A L´AUDITORI!

KINDERTHEATER-ZYKLUS.

WELTZIRKUSTAG

Ensemble NUEVEUNO

SINERGIA 3.0 ist eine zeitgenössische visuelle und bewegende Zirkusshow, die Jongliertechniken, Objektmanipulation, Vertikale und Tanz kombiniert, choreographiert mit großer geometrischer Plastizität und harmonischer Sensibilität mit einer fantastischen Originalmusik. Eine Neuinterpretation des Renaissance-Künstlers Leonardo Da Vinci, die das Publikum auf subtile und emotionale Weise in eine freie Reflexion über persönliches Vertrauen und soziale Anpassung in der heutigen Welt eintauchen lässt.

Für Familien. Dauer: 60 Minuten.

Empfohlen vom Spanischen Netzwerk von Theatern, Auditorien, Rundgängen und Festivals in öffentlicher Trägerschaft.

Freier Eintritt bis zum Erreichen der vollen Kapazität.

Abholung der Einladungen, am selben Tag der Veranstaltung ab 17:00 Uhr an der Abendkasse.

Organiza: 
STADTRAT FÜR KULTUR
Categoría: 

ANEM A L'AUDITORI! KINDERTHEATER, MAGIE: "DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA" MET NACHO DIAGO

Fecha: 
Sábado, 25 Enero, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Gratis toegang met uitnodiging. Beperkt aantal plaatsen
Más Información: 

"ANEM A L'AUDITORI" - KINDERTHEATER

INTERNATIONALE DAG VAN DE MAGIE

Een iets andere benadering van de wereld van de magie met een taal die gebaren- en beeldtheater, situatiekomedie en humor in één voorstelling combineert.

Aanbevolen door het Spaanse Netwerk van Openbare Theaters, Auditoria en Festivals.

Familietheater (kinderen vanaf 5 jaar). Duur: 55 minuten.

Gratis toegang. Beperkt aantal plaatsen, op uitnodiging

De uitnodigingen kunnen worden afgehaald aan de kassa vanaf 17:00 uur op de dag van de voorstelling.

Organiza: 
CULTUUR- EN JEUGDADVISEURS
Categoría: 

ANEM A L´AUDITORI! KINDERTHEATER, ZAUBEREI: "DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA" MIT NACHO DIAGO

Fecha: 
Sábado, 25 Enero, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Eintritt frei mit Einladung. Begrenzte Anzahl Plätze
Más Información: 

"ANEM A L´AUDITORI" – KINDERTHEATER

INTERNATIONALER TAG DER ZAUBEREI

Eine etwas andere Annäherung an die Welt der Magie mit einer Sprache, die gestisches und visuelles Theater, Situationskomik und Humor in einer Show vereint.

Empfohlen vom spanischen Netzwerk Öffentliche Theatern, Auditorien, und Festivals.

 

Familientheater (Kinder ab 5 Jahren). Dauer: 55 Minuten.

 

Freier Eintritt. Begrenzte Anzahl Plätze, mit Einladung

Die Einladungen können am Tag der Vorstellung ab 17:00 Uhr an der Kasse abgeholt werden.

 

Organiza: 
STADTRÄTE KULTUR UND JUGEND
Categoría: 

ANEM A L'AUDITORI! CHILDREN'S THEATRE, MAGIC: "DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA" WITH NACHO DIAGO

Fecha: 
Sábado, 25 Enero, 2020 - 18:30
Ubicación: 
CASA DE CULTURA - AUDITORIUM
Info Entrada: 
Free admission with invitation. Limited number of seats
Más Información: 

ANEM A L'AUDITORI! CHILDREN'S THEATRE, MAGIC: "DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA" WITH NACHO DIAGO

 

CASA DE CULTURA AUDITORIUM

Free admission with invitation. Limited number of seats

 

CULTURE AND YOUTH COUNSELLORS

 

"ANEM A L'AUDITORI" - CHILDREN'S THEATRE

INTERNATIONAL DAY OF MAGIC

A slightly different approach to the world of magic with a language that combines gestural and visual theatre, situation comedy and humour in one show.

Recommended by the Spanish Network of Public Theatres, Auditoriums and Festivals.

 

Family theatre (children from 5 years). Duration: 55 minutes.

 

Free entrance. Limited number of seats, by invitation

The invitations can be picked up at the box office from 17:00 on the day of the performance.

THEATRE: "GAG MOVIE" IX NATIONAL AMATEUR THEATRE COMPETITION "ANTONIO FERRER, THE POSTMAN" CALP 2020 AWARDS AND CLOSING CEREMONY

 

CASA DE CULTURA – AUDITORIUM

Free admission with invitation; limited number of seats

 

 

The invitations can be picked up at the Casa de Cultura +INFO 965833600

CITY COUNCILOR FOR CULTURE

CALPE CITY COUNCIL

 

PERFORMANCES: Sunday, 2, 9, 16 and 23 February 2020, at 18:30

AWARDS AND CLOSING CEREMONY

Sunday, 23 February, 2020, at 18:30

For ant audience. Comedy

You can pick up your invitations Monday to Friday, 10:00 - 13:00 and 17:00 - 20:00 or on the day of the performance from 17:00. Maximum 4 invitations per person.

 

Organiza: 
CULTURE AND YOUTH COUNSELLORS
Categoría: 

ANEM A L´AUDITORI! CICLO DE TEATRO INFANTIL. CIRCO: "POTTED"

Fecha: 
Domingo, 23 Agosto, 2020 - 21:30
Ubicación: 
PLAZA DE LA VILLA
Info Entrada: 
Gratuita
Más Información: 

"ANEM A L´AUDITORI" CICLO DE TEATRO INFANTIL  ¡nueva fecha 23 AGOSTO 2020!

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

Compañía LA TRÓCOLA CIRC

Potted... una poesía visual entre la armonía escultórica y el caos, lo estático y lo dinámico, lo artificial y lo orgánico, la gravedad y la ingravidez, los límites del objeto y las personas y lo ilimitado.

Todos los públicos. Duración: 55 min.

Entrada libre

 

Organiza: 
CONCEJALÍA DE CULTURA
Categoría: 

Páginas

Suscribirse a Espectáculo